O mačkama

Da li su mačke odane?

Da li su mačke odane?

Image by Alek B from Pixabay

Mačke imaju prilično lošu reputaciju kada je u pitanju sposobnost da budu odane. Razlog za to leži u činjenici što su, za razliku od pasa, nezavisne pa i pomalo sebične. Ali da li je istina da mačke ne mogu biti odane? Budući da smo, kao vlasnici mačaka, pristrasni, u ovom članku, oslonićemo se na neka nedavna naučna, samim tim i objektivna, istraživanja.

Vi ste svesni da vas vaša mačka voli, čak i ako to uvek ne pokazuje. To je jedna od stvari koju prihvatimo čim se odlučimo da udomimo mačku i jednostavno se podrazumeva da je i to jedan od njihovih načina interakcije sa nama. Ali kako mačke gledaju na naš međusobni odnos iz sopstvene perspektive? Tu ćemo se morati osloniti na nauku, barem na ono što su dosadašnja naučna istraživanja potvrdila.

Šta je odanost?

Prema definiciji, moglo bi se reći da je odanost pružanje ili pokazivanje čvrste i neprestane podrške ili vernosti određenoj osobi ili instituciji.

Nakon što ste pročitali ovu definiciju, vaša mačka vam verovatno neće biti prvo što će vam pasti na pamet. Ipak, i u ovom pogledu, mačkama se treba odati dužno poštovanje. Mačke zaista pokazuju odanost, ali to čine na svoj način. Dakle, možda na neobičan način, ali mačke svakako pokazuju odanost.

Da li mačke mogu biti odane?

Kad pomislimo na odanost, prva asocijacija će vam verovatno biti neko ko vam je uvek na raspolaganju. Na drugoj strani, mačke su uglavnom prilično nezavisna bića – posmatraju vas više kao nekog sa kim su barem ravnopravni nego što vas vide kao svog vlasnika.

Mačke imaju sposobnost da budu odane, i često i jesu odane, ali samo ako im to odgovara. Kao i sa većinom drugih stvari, mačke su odane samo onda kada ste i vi odani njima. Dakle, odanost ima svoju cenu.

Odnosi među mačkama su u velikoj meri zasnovani na obostranom poštovanju. Jednostavno mačka mora da oseća da je ravnopravna sa vama, a vi treba da tražite dozvolu za interakciju sa njom.
Mačke uživaju u samovoljnom određivanju granica i, uopšte, većinu stvari rade kako im se ćefne. One su veoma nezavisna stvorenja i treba im prostora da budu samo svoje. Ova osobina u suštini nije u protivurečnosti prema osećuju odanosti prema vlasniku.

Mačka će vam pokazati odanost na mnogo različitih načina, kao što su razumevanje vaših emocija, trljanje o vas i uopšte pokazivanje naklonosti prema vama. One vrlo dobro znaju ko im puni posudu sa hranom i ko im češka bradu kada im je do toga – i u ovoj svesti se takođe krije odanost.

Na drugoj strani, mačke ne pokazuju odanost u stereotipno, onako kako biste vi očekivalil. Neće napasti na nekog „neprijatelja“ koji je krenuo na vas u nameri da vas savlada. Neće šapom udariti vašeg supružnika kada se posvađate. Ali studije poakzuju da mačke mogu biti duboko posvećene svojim vlasnicima.

Mačke i kognitivno prepoznavanje

Ne radi se o tome da mačke ne žele biti odane – one jednostavno ne funkcionišu na isti način kao, recimo, vaš pas. Radi se o tome da mačke ne pokazuju reakciju kada je neko drugi zao prema njihovim vlasnicima. Ovo nije znak da sa mačkama nešto nije u redu – jednostavno, njihov mozak nije napravljen tako da bi mačke reagovale u ovakvim situacijama.

Nedavne studije pokazuju da mačke nemaju nužno isti instinkt kao psi. Konkretno, u pitanju je bilo posmatranje interakcije između vlasnika mačaka na jednoj strani i druga dva učesnika – jednog dobronamernog, a drugog ne.

Kada su oba od ovih učesnika mačkama ponudila određenu porciju hrane, mačke nisu pokazale emotivnu sklonost ni prema jednom ni prema drugom, ali ponuđenu hranu su prihvatile od obe osobe.
Dakle, zaključak studije je bio da mačke nemaju osnovne koncepte za kognitivno prepoznavanje kakve imaju psi. Ovo je, naravno, samo jedna od studija koja jasno ocrtava razlike u načinu na koji mi i naši ljubimci gledamo na svet. Ali da li to zaista ima ikakve veze sa sposobnošću mačaka da budu odane?

Da li mačke brinu o svojim vlasnicima?

Mačke iskreno brinu o svojim vlasnicima. Često ćete naići na tvrdnju da mačke vole nečiju ruku samo dok ih hrani. Međutim, istraživanja ukazuju na suprotno. Mačke su sposobne da osećaju emocije i duboku povezanost prema svojim vlasnicima.

Istraživanja pokazuju da su mačke duboko posvećene svojim vlasnicima. Dakle, odanost, i uopšte emotivna povezanost, možda i potiče od toga što ste baš vi ta osoba koja je hrani, ali idei dalje od toga. Mačke uspostavljaju složene odnose sa ljudima koje smatraju sigurnima za vezivanje.

Dakle, mačka oseća da se vi brinete o njoj. Ali na drugoj strani, vaša mačka isto tako oseća da se i ona brine o vama. Dakle, i ovde je u pitanju obostrano poštovanje, koje smo već spomenuli.

Da li mačke umeju pokazati ljubav?

Mačke su sposobne da iskažu naklonost trljanjem o vas, mjaukanjem i mažnjom. Neosporna je činjenica da se mačke osećaju sigurnije i voljenije kada su u društvu sa svojim vlasnicima.
Mačke pokazuju ljubav na razne načine. Neki od njih, a koji su vam verovatno poznati uključuju:

  • Predenje i „gnječenje“
  • Mjaukanje i drugi načini glasanja
  • Trljanje o vas
  • Lizanje vaše kože
  • Naslanjanje glave na vas
  • Kontakt očima
  • Ležanje na leđima, dok vam pokazuje stomak (bez dodirivanja, naravno!)

Kod mačaka je najvažnija stvar u komunikaciji zapravo govor tela. Govorom tela će vam pokušati saopštiti različite informacije o tome kako se osećaju. Ako ste vi njena omiljena osoba, onda to već verovatno znate.

Razlika u odanosti između mačaka i pasa

Rašireno je sasvim pogrešno mišljenje da su mačke nesposobne za odanost, naprosto zato jer ih se upoređuje sa psima. Ljudi moraju shvatiti da mačke i psi deluju potpuno različito, jer su to dve potpuno odvojene životinjske vrste. Svaka od njih ima svoj način reagovanja na ljude i na druga stvorenja oko sebe.

Istraživanje koje je trajalo tri decenije rezultati pokazuju veoma bitne razlike između odnosa mačaka i ljudi na jednoj, i pasa i ljudi na drugoj strani.

Psi su odani svojim vlasnicima štiteći ih kada osećaju da se nalaze u situacijama koje bi im mogle naštetiti. Mogli ste ovo i sami primetiti ako ste se ikada posvađali sa nekim u blizini svog psa – pas će veoma brzo početi da vas brani. Čak će i psi mirne naravi reagovati na ovaj način ako se osete ugroženima.

Na drugoj strani mačke nemaju istu urođenu reakciju kao psi. Ali one nisu krive za to. Iako su vam u potpunosti odane, mačke neće napadati određenu osobu samo zato što vi to zahtevate.

U istraživanju smo otkrili da je odnos čovek-pas uporediv sa odnosom roditelja i deteta, dok odnos mačka-čovek mnogo više liči na odnos dva najbolja prijatelja. Ovo se može pripisati činjenici da su mačke mnogo nezavisnije životinje od pasa.

Svaka mačka je posebna

Svaka mačka će reagovati na svoj način. Neke mačke su veoma umiljate i društvene, dok su druge rezervisanije prema okolini i okrenute više sebi. Dakle, na osnovu jedne mačke, teško je suditi o ponašanju čitave vrste.

Neke će biti odane na sasvim uočljiv način, dok druge neće pokazivati nikakve znake odanosti. Sa ovim se trebate pomiriti pre nego što se odlučite da imate mačku za kućnog ljubimca.

Mačke i odanost: Umesto zaključka

Iako mačke ne mogu na uobičajeno prihvatljiv način da pokazuju odanost, kao što smo to navikli kod pasa, mačke mogu biti vrlo odani životni saputnici. Verovatno nikada neće napasti uljeza ili vas izvući iz ruševina nakon zemljotresa, ali će vam pružiti mnogo zabave i lepih emocija u svakodnevnom životu.
Nije fer zahtevati da bi se mačke morale ponašati na određeni način kako bi stekle našu naklonost. Trebali bismo ih voleti onakve kakve jesu i pustiti ih da se ponašaju onako kako im odgovara.

back to top